Nooit meer is voor altijd

In deze scholing krijg je tools aangereikt om kinderen te betrekken bij het proces van afscheid nemen van een dierbaar persoon. Iedere leeftijdsfase vraagt om andere taal en andere handvatten. Weten wat kinderen kunnen begrijpen van de dood en kennis hebben van hun manier en rouwen, helpt jou om hen nog meer te kunnen betrekken bij de uitvaart en de aanloop daarnaartoe.

Scroll To Top