De juiste woorden

De levensloop, anekdotes, hoogtepunten, … Hoe verbind je alle aspecten uit een mensenleven tot een boeiend, persoonlijk verhaal. Voor deze training krijg je vooraf een casus toegestuurd op basis waarvan je een In Memoriam schrijft. Dit materiaal wordt besproken op de trainingsdag. We kijken hoe je van de levensloop kunt komen tot ‘betekenis’ voor de nabestaanden in het hier en nu.

Daarnaast vraagt professioneel spreken bij een uitvaart vraagt steeds opnieuw de juiste woorden. Geen standaard, maar afgestemd taalgebruik. Persoonlijk en passend bij de opdrachtgevers en de genodigden. We gaan oefenen en kijken daarbij naar jouw verbale en non-verbale presentatie, vaardigheden, maar ook naar hoe je kunt zorgen dat je ontspannen staat te presenteren.

Scroll To Top