Waarden van FUNIQ

Dit is waar funiQ voor staat:

 

Werken vanuit passie, bevlogenheid & overtuiging:
We zijn overtuigd van het belang van je levenslang blijven ontwikkelen. We geloven in de professional die in de spiegel durft te kijken en zichzelf en zijn manier van werken onder de loep durft te nemen. En doen dit zelf ook. We hebben een passie voor verbinding: het samenbrengen van mensen en ideeën.

Samenwerken - samen optrekken:
Wij staan voor onze informele omgang met onze partners en opdrachtgevers. De uitvaartbranche is geen homogene branche, maar kenmerkt zich door een grote diversiteit in ondernemingen en professionals in alle soorten en maten. Wij vinden het een uitdaging om mensen en ondernemingen te verbinden. Wij bieden onze diensten aan iedereen aan, ongeacht organisatie of achtergrond. Wij stellen ons op als gelijkwaardige partner, om samen tot een optimaal resultaat te komen. Wij motiveren onze experts en trainers om hun kennis en expertise te delen in de branche. Wij ondersteunen hen door samen uitdagingen aan te gaan en in mogelijkheden en oplossingen te denken. Wij willen voor hen een inspirerend netwerk zijn.

Flexibel meebewegen en meegroeien:
Resultaatgericht werken is ons uitgangspunt. De maatschappij en dus de markt, verandert continue en de behoefte van de klant ook. Wij bewegen mee met de vraag van onze klanten en zijn alert op kansen, oplossingen en verbeteringen. We staan open voor ideeën.

Kwaliteit meten en borgen:
Wij streven continue naar hoogwaardige kwaliteit. Binnen funiQ en binnen de branche. Wij doen dit door op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en trends, en dit te delen. Wij werken met trainers en een Raad van Advies, die expert zijn op hun vakgebied en aantoonbare ervaring hebben. Wij toetsen ons aanbod en onze werkwijze regelmatig en stellen bij, waar we de kwaliteit nog kunnen verhogen.

Scroll To Top